Kunstgeschiedenis (MA)

Het masterprogramma Kunstgeschiedenis richt zich op een vergelijking van de kunst door de eeuwen heen, verspreid over verschillende geografische gebieden en in de vorm van verschillende media. Anders gezegd, de geschiedenis van de kunst wordt niet bestudeerd als een puur chronologisch verhaal, maar als netwerk van artistieke praktijken, institutionele spelers en academische redevoering, ingebed in de maatschappij.

Kijk hier voor meer informatie over de opleiding.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.