Heritage Studies (MA)

In de master Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit ontrafelen archeologen, architectuurhistorici, historici en historisch geografen gezamenlijk sporen van het verleden om ze te vertalen in een samenhangend verhaal over de lange lijnen van de geschiedenis van stad en land. In de opleiding ontwikkel je een visie op de omgang met het erfgoed in de moderne samenleving en op de toekomstige vormgeving van onze dagelijkse leefomgeving. Centraal staat de opgaaf om erfgoed een plaats te geven in moderniseringsprocessen. Hierbij gaat het om stad en landschap, ‘vormentaal’, en de cultuurhistorische en sociaaleconomische context van landschapsontwikkeling en stedebouw. Je schenkt aandacht aan de geschiedenis van esthetica, techniek en ruimtelijk ontwerp, en aan cultuur- en tijdgebonden opvattingen over waarden, ruimte, natuur en landschap.

Het onderwijs wordt verzorgd door een vaste staf van VU-docenten en een variabel aantal gastdocenten.

Kijk hier voor meer informatie over de opleiding.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: