Architectuurgeschiedenis (MA)

Binnen de opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen bestrijkt het programma Architectuurgeschiedenis een breed terrein: van het woninginterieur tot de planning van steden, vliegvelden en landschappen. Onderscheidend voor het werk van architecten, stedebouwkundigen en landschapsarchitecten is de visueel-ruimtelijke bijdrage aan onze leefomgeving via het ontwerp, waarin kunde en kunst samenkomen. In deze brede context wordt het ontwerp bestudeerd en onderwezen.

Het programma Architectuurgeschiedenis is bedoeld voor bachelors in de architectuurgeschiedenis die zich willen verdiepen in bepaalde periodes, thema’s, theorievorming of geschiedschrijving in relatie tot architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur. Binnen de specialisatie wordt veel aandacht besteed aan de ontwerpende disciplines, de institutionele omgeving en aan de maatschappelijke verankering van genoemde disciplines. De leerstoel Architectuurgeschiedenis heeft een onderzoekprogramma dat zich richt op de Geschiedenis van architectuur, volkshuisvesting, stedebouw en infrastructuur in de 19de en 20ste eeuw; de Nederlandse architectonische cultuur van de vroegmoderne tijd, in het bijzonder van  de ‘lange achttiende eeuw’ en in internationaal perspectief; de Geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur van 1650-heden.

Kijk hier voor meer informatie over de opleiding.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.